Kamenársky tmel - Mastersil

Kachliarsky tmel čierny - 315ml

1300

Nový produkt

Na sklade

3,55 € s DPH

Kachliarsky tmel čierny - 315ml

Jednozložkový tmel na báze vodného skla s plnivami. Tmel vykazuje nulové zmrštenie, po dokonalom vyschnutí je natierateľný, odoláva UV žiareniu.

Použitie:

 • Kachliarsky tmel je špeciálne určený pre tesniace a spojovacie práce a opravy pecí, krbov, ohnísk, roštov, dymovodov, šamotových výmuroviek - tam, kde je očakávaná extrémna tepelná odolnosť.
 • Nie je vhodný pre dilatujúce spoje.
 • Nie je paropriepustný.
 • Vytvrdený tmel dlhodobo odoláva kondenzačným výparom.

Technické Údaje:

 • Merná hmotnosť - 2,00g/ml
 • Doba spracovania - 5-10 min.
 • Vulkanizácia - 24 - 96 hod.
 • Modul MPa - ///
 • Pevnosť v tlaku - 0,04MPa/cm3
 • Tažnosť - ///
 • Tvrdosť - 65-75ShA
 • Pohyb v špáre - 0%
 • Zmrštenie - 0%
 • Aplikačná teplota - +5 až +40°C
 • Tepelná odolnosť - –20 až +1200°C
 • Odolnosť voči UV žiareniu - áno
 • Teplota skladovania do - +30°C
 • Doba skladovania - 24 mesiacov

Aplikačný postup:

Kachliarsky tmel je možné nanášať na vlhké podklady - nie však do vody!

V prípade vysoko suchého podkladu odporúčame zvýšiť adhéziu takto:

pripraviť základný náter = trochu tmelu z kartuše nariediť vodou na hustú kašu a tou natrieť podklad, nechať zaschnúť a potom naniesť tmel.

Vhodný na materiály:

 1. sklo, smalt
 2. vlhký podklad
 3. savý podklad
 4. nesavý podklad
 5. hliník, oceľ
 6. ostatné plasty
 7. olovo, meď

Upozornenie:

Pred použitím sa oboznámte s informáciami na obale výrobku, alebo v bezpečnostnom liste.

Klasifikácia nebezpečnosti:

 • Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo !

Nebezpečné látky: sodná soľ kyseliny kremičitej

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie: spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi pokožku.

Pokyny pre bezpečné zachádzanie:

 • Uchovávajte mimo dosah detí.
 • Používajte ochranné rukavice.
 • Pri kontakte s očami niekoľko minút vyplachujte vodou.
 • Po vdýchnutí: prejdite na čerstvý vzduch.
 • Pri kontakte s kožou: umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vlažnej vody.
 • Pri požití: nevyvolávajte zvracanie! Vypláchnite ústa čistou vodou.
 • Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových a spodných vôd.

Opatrenia pri hasení požiaru:

 • Vhodné látky: oxid uhličitý, prášok, vodná hmla, voda

Ghs011005a

Platobné a dopravné podmienky

Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:

 • V hotovosti pri osobnom odbere
  Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí v našej predajni.
 • V hotovosti pri doručení (dobierka)
  Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky. Za dobierku účtujeme poplatok 1,20 EUR s DPH.

Objednaný tovar doručujeme následovnými spôsobmi:

 • Osobný odber
  Po skompletizovaní Vašej objednávky Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo zmenou stavu objednávky na "Pripravený na osobný odber", kedy si môžete vyzdvihnúť Váš objednaný tovar.
 • Kuriérska služba DPD
  Cena zahŕňa poštovné, balné a poistenie. Tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Ihneď po zaslaní tovaru Vás informujeme prostredníctvom e-mailu zmenou stavu Vašej objednávky na "Tovar odoslaný". Stav objednávky je možné zistiť aj po prihlásení sa do internetového obchodu po kliknutí na "Prehľad objednávok". Doručenie prebieha cez pracovné dni v čase od 09:00 do 18:00 - termín záleží od kuriéra, nevieme ho ovplyvniť. Pokiaľ Vám kuriérom navrhnutý termín nebude vyhovovať dohodnite si s ním náhradný termín. Tovar jednej objednávky môže byť rozdelený podľa veľkosti a dostupnosti do viac zásiliek. Cena prepravy pri zásielke nad 80kg bude upresnená v priebehu objednávky, popr. neskôr telefonicky alebo e-mailom.
Váha zásielky2 - 4,99 kg5 - 9,99 kg10 - 19,99 kg20 - 29,99 kg30 - 39,99 kg40 - 49,99 kg50 - 59,99 kg60 - 69,99 kg70 - 79,99 kg
Cena dopravy 4,30 € bez DPH 4,80 € bez DPH 6,30 € bez DPH 7,80 € bez DPH 9,30 € bez DPH 10,80 € bez DPH 12,30 € bez DPH 13,80 € bez DPH 15,30 € bez DPH

Cena je uvedená pri každom tovare a službe, ktorú naša spoločnosť (ďalej aj „ predávajúci“) ponúka. Pre zákazníka je záväzná tá cena, ktorá je uvedená pri tovare a službe v okamihu záväzného pristúpenia k objednávke. Predávajúci sa zaväzuje meniť výšku ceny len po súhlase kupujúceho. Kupujúci má právo po zmene ceny s ktorou nesúhlasí od zmluvy odstúpiť. Na zľavu po záväznej objednávke na ten istý tovar si kupujúci nemôže uplatniť žiadne právo. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar alebo službu čo najrýchlejšie podľa svojich schopností a možností. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty dodania tovaru alebo služby z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O predĺžení lehoty bude kupujúci oboznámený taktiež s dôvodom, prečo sa táto lehota predlžuje.

Hore